WW uitkering in 2016

De WW-uitkering is een tijdelijk inkomen dat mensen ontvangen wanneer ze zonder werk komen te zitten. Deze uitkering moet er voor zorgen dat iedereen, ook al beschikt hij of zij over geen werk meer, toch een bepaald minimuminkomen blijft ontvangen. De zogenaamde WW-uitkering is dan ook van cruciaal belang. Alleen hierdoor wordt het namelijk mogelijk gemaakt voor mensen die zijn ontslagen om te blijven voldoen aan de vaste kosten die het leven met zich meebrengt. Ook al ben je namelijk recent je werk kwijtgeraakt, de vaste kosten blijven zich uiteraard gewoon opstapelen. Je dient er overigens wel rekening mee te houden dat per datum van 1 januari 2016 een aantal wijzigingen optreden met betrekking tot de WW-uitkering. We vertellen je hier in dit artikel graag alles over!

24 maanden WW-uitkering 

De belangrijkste wijziging die op datum van 1 januari 2016 wordt doorgevoerd heeft betrekking tot de periode waarin de WW-uitkering plaatsvindt. Deze wordt namelijk ingekort van 38 naar 24 maanden. Daarnaast werd bekend gemaakt dat niet alleen de periode waarin de uitkering plaatsvindt wordt aangepast, verder zal ook de opbouw van het WW-recht wat trager gaan verlopen. Bij de bekendmaking van de wijzigingen werd wel aangegeven dat deze slechts gelden voor nieuwe WW-ontvangers. Zij die voor 1 januari 2016 reeds genieten van een dergelijke uitkering zullen hier dus geen rekening mee moeten houden.

Hoe verloopt de inkorting van de WW-uitkering? 

De inkorting van de uitkering die wordt ontvangen zal niet in één keer, maar in verschillende etappes plaatsvinden. Elk kwartaal zal de maximale duur namelijk met één maand verminderd worden. Dit zou er voor moeten zorgen dat midden 2019 de maximale duur van de WW-uitkering uitkomt op 24 maanden. Sociale partners hebben inmiddels onder de vorm van vakbonden en werkgeversorganisaties aangegeven de kortere WW-duur op te zullen vangen door een private aanvulling van 14 maanden te realiseren.

Verminderd recht op maximale uitkeringsduur 

In de praktijk betekent de tragere opbouw van de WW wel dat steeds minder mensen recht zullen hebben op een lange of maximale uitkeringsduur. Op moment van schrijven geldt dat er voor één gewerkt jaar één maand WW-recht wordt opgebouwd. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit niet langer het geval. Dan geldt de regeling uitsluitend voor de eerste 10 jaren waarin werd gewerkt. De daarop volgende jaren wordt slechts een halve maand WW-recht opgebouwd. De jaren waarin er werd gewerkt tot 1 januari 2016 blijven tellen voor een opbouw van 1 maand recht op WW.