Ontslag en het UWV in 2016

In bepaalde gevallen is het bij een ontslag noodzakelijk om een procedure op te starten via het zogenaamde UWV. Deze procedure is lang niet in alle gevallen vereist, maar kan een uitweg bieden wanneer werknemer en werkgever het niet eens zijn over het ontslag. Zowel in geval van arbeidsongeschiktheid als op bedrijfseconomisch vlak is het mogelijk om een dergelijke procedure in te leggen via het UWV. Heb je eveneens met een dergelijk ontslag te maken en wens je de hulp in te roepen van het UWV? We vertellen er je graag alles over in dit artikel.

Ontslag door arbeidsongeschiktheid 

Wanneer de werknemer wordt ontslagen op basis van een mogelijke arbeidsongeschiktheid, dan dient deze procedure steeds te worden afgesloten via het UWV. Dat geldt overigens ook voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In deze laatste situatie zullen er eerst verschillende controles door het UWV worden uitgevoerd. In eerste instantie wordt bijvoorbeeld de zogenaamde poortwachterstoets uitgevoerd. Deze toets kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. Er kan bijvoorbeeld een controle worden uitgevoerd ten behoeve van de werkgever om na te gaan of hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer die arbeidsongeschiktheid claimt aan het werk te zetten. Is dat het geval, dan houdt het betalen van het loon op na een periode van 2 jaar en kan er worden overgegaan tot ontslag van de werknemer in kwestie.

Anderzijds kan de toets ook worden uitgevoerd met betrekking tot de werknemer zelf. Ook hij dient namelijk aan te kunnen tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om zijn of haar re-integratie in het bedrijf te bewerkstelligen. Is dat niet het geval, dan verliest de werknemer in kwestie sowieso het loon na afloop van de periode van 2 jaar. Daarnaast dient er uiteraard ook een overeenkomst te worden gesloten met betrekking tot het ontslag van de werknemer. Wordt er een wederzijdse overeenkomst gesloten tussen werknemer en werkgever, dan is er geen procedure via het UWV nodig. Wordt er geen wederzijdse overeenkomst gesloten, dan zal een dergelijke procedure wel essentieel zijn, ook in 2016.

Bedrijfseconomisch ontslag via het UWV 

Een ontslagprocedure omwille van bedrijfseconomische redenen hoeft eigenlijk niet veel anders te verlopen dan een ontslag omwille van een meer persoonlijke reden. Wel is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel van cruciale rol bij een dergelijke ontslag. Het afspiegelingsbeginsel is in principe niets meer of minder dan een selectiemethode welke aangeeft op wie het bedrijfseconomisch ontslag van toepassing is. Het spreekt namelijk voor zich dat een werkgever niet zomaar uit de losse pols enkele werknemers kan voordragen die worden ontslagen. Voorafgaand aan het ontslag dient een procedure te worden doorlopen om na te gaan welke van de werknemers het eerst in aanmerking komen voor een mogelijk ontslag.

Is er sprake van een collectief ontslag (bijvoorbeeld bij een ontslag van 20 of meer werknemers), dan dient er een speciale procedure te worden doorlopen. In dat geval heeft de werkgever namelijk een zogenaamde meldingsplicht tegenover de vakbonden en het UWV werkbedrijf. Na het verstrijken van een periode van één maand zullen de ontslagaanvragen in behandeling worden genomen. Let wel, indien je als werkgever vergeet om deze melding te doen, dan kan dat er voor zorgen dat de procedure bij het UWV Werkbedrijf vertraging oploopt of wordt onderbroken.