Ontslagvergoeding 2016

Wanneer je wordt ontslagen is dat altijd vervelend, in het bijzonder wanneer je dat ontslag niet meteen had zien aankomen. Een ontslag is niet alleen vervelend omdat je tijdelijk niets om handen hebt, daarnaast mag ook de impact van een ontslag op je financiële situatie niet worden onderschat. Om deze financiële impact deels te beperken heeft de overheid er voor gekozen om een ontslagvergoeding te introduceren. Deze ontslagvergoeding moet de periode tussen het ontslag en het vinden van nieuw werk deels kunnen overbruggen. Vanaf het jaar 2016 treden er enkele veranderingen op die we in dit artikel graag aan jou wensen voor te stellen.

Introductie van de transitievergoeding 

Vanaf het jaar 2016 komt er voor werknemers die in loonverband hebben gewerkt een zogenaamde transitievergoeding. Deze vergoeding dient bij ontslag te worden betaald aan de werknemer en zal voor diverse doeleinden ingezet kunnen worden. In de hedendaagse, dynamische markt kan het voor werknemers die (op latere leeftijd) ontslagen worden van cruciaal belang zijn om bijvoorbeeld een omscholing te volgen. Deze omscholing brengt echter een bepaald kostenplaatje met zich mee, maar die kan worden ingedekt door de transitievergoeding. Heeft uw een ontslagovereenkomst ontvangen? Vaststellingsovereenkomst laten controleren door arbeidsrecht jurist.

Hierdoor hoopt men niet alleen de slaagkansen van de werknemer op de handelsmarkt te verbeteren, daarnaast zou ook de financiële impact van een ontslag op deze manier verminderd kunnen worden. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat de transitievergoeding door de werkgever niet dient te worden betaald indien er sprake is van een ontslag om dringende redenen. Met andere woorden, heeft de werknemer diens ontslag zelf in de hand gewerkt, dan zal de transitievergoeding niet worden uitbetaald. Werkgever betaald eindafrekening niet. Dien een loonvordering in.

Duur van WW-uitkering wordt ingekort

Op moment van schrijven wordt de WW-uitkering uitgekeerd over een periode tussen 3 maanden en maximaal 3 jaar. Inmiddels is bevestigd dat deze regeling vanaf 1 januari 2016 zal worden teruggeschroefd naar 24 maanden, welke gelijk staat aan 2 jaar. De WW-uitkering zal bijgevolg één jaar minder lang uitgekeerd kunnen worden.

Ontslagprocedure via UWV

Wanneer er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of indien er arbeidsongeschiktheid heeft plaatsgevonden, dan zal de ontslagprocedure verlopen via het UWV. Deze is verder onder andere ook verantwoordelijk voor de zogenaamde WW-uitkeringen.

Ontbinding via de kantonrechter 

Is er geen sprake van één van bovenvermelde ontslagen, maar gaat het om een ontslag op persoonlijke gronden? In dat geval is het net als bij een verstoorde arbeidsverhouding zo dat de ontbinding van het contract dient te verlopen via de kantonrechter.